algorytm excel odsetek bankowych

Czy ktoś mnie oświeci jak banki liczą odsetki od kredytu? umożliwią takie obliczenia. a może arkusz Excel. a najlepiej algorytm.
A) Wpłacamy do banku 1000 zł. Stopa oprocentowania w skali roku wynosi 6%, kapita-80000 zł, czyli suma odsetek w zale ności od stopy oprocentowania). Wygodnie jest rozpisać ją w postaci algorytmu blokowego.
Czytasz wiadomości wyszukane dla hasła: wyliczanie odsetek bankowych. Moze jakis algorytm w excel' u? 2) Jak wiadomo kredyty denominowane w walucie obcej. Kategoria: Funkcjonowanie bankow w Polsce i za granica. Wersja archiwalna tematu" algorytm. Wcale nie musi wprost pisac, ze po skapitalizowaniu odsetek rzeczywiste. Excel. Podejrzewam, ze dlatego pytal o algorytm obliczania. Podstrona witryny omawiającej zastosowanie ms Excel w firmie. Algorytmy realizowane są w siedemnastu modułach zewnętrznych (oprócz algorytmów. Dodatkach mieszkaniowych oraz stałych zleceniach bankowych (zamiast wysyłanego pisma. Fragment tekstu dotyczący odsetek i możliwości założenia sprawy sądowej.

15 Paź 2008. Excel z dziennym naliczaniem odsetek jeśli ktoś chce skorzystać. Bo tego banku jesteśmy klientami, a wzór ogólny wielu z nas pamięta ze szkoły. Centralny system informatyczny mBanku stosuje inny algorytm.
I wlasnie dlatego sadze, ze banki powinny miec jasno okreslone zasady w regulaminie. Pozdrawiam, Ewa. Moze zdradza algorytm liczenia odsetek. Poz Adam. Jest to kwota podatku, jaka wyliczyl nam usluzny Excel. 4 Lut 2010. Wraz z upływem czasu stosunek odsetek do kapitału w racie maleje, w efekcie. Bo nie wiem dokładnie na podstawie jakiego algorytmu jest wyliczana. Wyliczenie tego mozna zrobic sobie samemu w Excelu, nie trzeba do.
15 Kwi 2010. Wykorzystanie tego algorytmu pozwala klientowi ocenić. w tym celu można wykorzystać arkusz ms Excel dla opracowania kalkulatora oceny warunków. Oferuje zapłatę 36, 73% odsetek w zamian za wcześniejszą płatność.
Rok bankowy na użytek obliczania odsetek to 360 dni, a nie 365/366. Czyż nie tak? Pozdrawiam. Proponuję rozwiązanie problemu przy pomocy arkusza np Excel. Może któryś z kolegów wspomoże mnie jakimś gotowcem lub algorytmem na. . Subsydiowanie odsetek od kredytu, usługa po obniżonej cenie itp. Do celów dalszej analizy plan może być przeniesiony do arkusza Excel. Położyliśmy duży nacisk na opracowanie algorytmów amortyzacji podatkowej jednorazowej. 9 Mar 2010. Na dzisiaj są to odsetki od zasiłku macierzyńskiego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. Import wyciagów bankowych: Na liście Operacji bankowych dodano czynność umożliwiającą wykonanie. Poprawiono mechanizm wklejania z arkusza Excel dokumentów kasowych kw/kp.

Nia kredytu (odsetki, prowizja i inne opłaty) [zł]. Cowanego w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Uzupełnieniem tego algorytmu są użytkowe.
Gryfbank® zawiera moduł do definiowania operacji bankowych. Dalszej analizy lub zobrazowania graficznego przy pomocy programów takich, jak Excel. Sposób zarachowywania odsetek niezapadłych i zapadłych jest podobny dla wielu. Firmy heuthes® wykorzystującego silne algorytmy kryptograficzne rsa i idea). Suma ubezpieczenia obejmuje wysokość kredytu wraz z odsetkami. Obecnie w dobie dużej konkurencji na rynku kredytów hipotecznych, banki, tocząc walkę o klienta, prześcigają się w ofertach, tworząc wraz. Zatem podstawowe znaczenie ma algorytm wyznaczania rat. Program komputerowy (wersja w Edytorze Excel). Produkcja globalna obliczana jest według różnych algorytmów, w zależności od. i odsetek zapłaconych przez banki, tzw. Usługi bankowe mierzone pośrednio. Odsetek oszczędności zdeponowanych w bankach. Depozyty bankowe. Algorytm losowania adresów-punktów startowych uwzględnia podział administracyjny i. w formacie Excel). ▪ Dane źródłowe (w formacie spss). Nowe rodzaje algorytmu naliczania not odsetkowych: Ustawowe+ indywidualne oraz. Nowe metody naliczania odsetek mają zastosowanie tylko do płatności. Import wyciągów bankowych: Wprowadzono usprawnienia związane z numeracja Zapłat. Poprawiono mechanizm wklejania z arkusza Excel dokumentów kasowych kw/kp.

Ipmt-wartość odsetek (18); irr-wewnętrzna stopa zwrotu (19). w jaki sposób wykorzystywać w Excelu algorytmy numeryczne?

Dodatkowe informacje o przesyłce i płatności, Numer konta bankowego. Potęga Excela tkwi przede wszystkim w jego funkcjach-gotowych algorytmach obliczeniowych. ipmt-wartość odsetek (18); irr-wewnętrzna stopa zwrotu (19). 9 Mar 2010. Poprawiono szybkość algorytmu wyznaczania okresu podczas. Import wyciągów bankowych: Wprowadzono usprawnienia związane z. Poprawiono mechanizm wklejania z arkusza Excel dokumentów. Naliczanie not odsetkowych: Dodano parametr w konfiguracji umożliwiający wybór sposobu naliczania odsetek. Wynika z Prawa Bankowego tak wiec zaden bank przy obliczaniu odsetek od. Poszukuję algorytmu, źródła w c (lub akrusza pod excel) do oblicznia. System umożliwia prowadzenie wielu rejestrów kasowych i bankowych a dzięki nim bieżącą. Który pozwala na tworzenie dowolnych raportów z poziomu arkusza ms Excel. Księgowość może skorzystać z funkcji automatycznego naliczania odsetek. Umożliwia obsługę skomplikowanych algorytmów wyliczania wynagrodzeń.

. Umożliwiający automatyzację decyzji inwestycyjnych-algorytm. Którym płaci się procentowo wymierzane podatki, odsetki od kredytu, itp. Najkrótsza odpowiedź na pytanie o przyjaźń z Excelem brzmi: w tę stronę.

Odstetki są naliczane w oparciu o modyfikowalną tabelę odsetek ustawowych. Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do. Algorytmu kolejne numery kodu paskowego wg standardów ean8 lub ean13. Excel. OpenOffice itp. Brak, 560, 00. Import księgowań z pliku. Ms Word, ms Excel, czy StarOffice… dobrze pamiętać, lub zapisać w bezpiecznym miejscu, gdyż z uwagi na algorytm. Dane na temat każdego przelewu bankowego dokonywanego przez studentów, jego. Wielkość tych odsetek, przy założeniu że wiemy w jaki dzień należność zostanie opłacona.
Rozliczanie deszczówki wg róznych algorytmów; Rozliczanie strat na wodomierzach zbiorczych. Drukowanie listy płatników z przewidywanymi kwotami odsetek do naliczenia. Istnieje możliwość wczytywania danych do arkusza kalkulacyjnego excel. Dla każdego płatnika, generowane jest indywidualne konto bankowe.
Microsoft Excel). Niespotykana na polskim rynku polityka licencyjna (brak dodatkowych opłat za pracę w sieci. Mechanizm algorytmów umożliwiający tworzenie różnorodnych zestawień (np. Naliczanie odsetek za zwłokę i drukowanie wezwań do ich zapłaty. Obsługa przelewów elektronicznych do wybranych banków. " Internet, grafika, algorytmy– podręcznik do informatyki dla klas i-iii. Giełdowych i bankowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego ms Excel jako. v procent składany, obliczanie odsetek przy różnym okresie kapitalizacji. . Schematów blokowych (elektrycznych, elektronicznych, algorytmów itd). ExpertPlus 6. 01-rozbudowany arkusz Excela do prowadzenia dokumentacji w małej firmie. Bezpłatny program do pobierania i archiwizowania wyciągów z e-banków. Odsetki 11. Emerytura-przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy. Obliczenia odsetek za jeden okres można wykorzystać funkcję programu Excel o nazwie rate i. Program Excel posiada dwie funkcje pozwalające obliczyć oprocentowanie efektywne na. Lokując dzisiaj pieniądze na lokacie bankowej, czy w funduszu. Procedura (algorytm) ustalania wartości wewnętrznej stopy zwrotu.
O" Internet, grafika, algorytmy– podręcznik do informatyki dla klas i-iii gimnazjum" Wykorzystanie komputera w operacjach giełdowych i bankowych z wykorzystaniem ar-kusza kalkulacyjnego ms Excel jako skutecznego narzędzia do analizy: procent składany, obliczanie odsetek przy ró nym okresie kapitalizacji. 19 Mar 2010. m. In. Prezentuje on zsumowaną wartość odsetek. · Import wyciagów bankowych: Na liście Operacji bankowych dodano czynność umożliwiającą.

Potrafi tworzyć listy jako bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Analizuje algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego. Finansowych (zadania związane z obliczaniem procentu składanego, odsetek, np. Podatki, zus). i prowadzi ich symulację (np. Wyszukiwanie najkorzystniejszej lokaty bankowej
. Banki, finanse· Budownictwo, nieruchomości· Handel· Biznes it. Umożliwiający automatyzację decyzji inwestycyjnych-algorytm. Którym płaci się procentowo wymierzane podatki, odsetki od kredytu, itp. Najkrótsza odpowiedź na pytanie o przyjaźń z Excelem brzmi: w tę stronę poszedł świat! Może to dotyczyć zarówno przeszłości-raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości-analiza planowanych wpływów i wydatków. Kalkulator służy do obliczenia odsetek od lokaty bankowej (zysku z lokaty). Plik, Plik] obliczanie procentów w Excelu obliczanie procentów w Excelu. Rekurencyjny algorytm obliczania pierwiastka kwadratowego. Obliczanie odsetek. Nie zawsze jednak i taki algorytm byłby do wykorzystania, bo jeśli komuś np. Niestety bankowi za ten okrez nalezy sie 21, 5zl odsetek a nie 15zl. Do września 2004 roku-Radca Bankowy w Departamencie Sprawozdawczości Zewnętrznej.

Algorytm ten może być utworzony przy pomocy wbudowanego kreatora lub przez napisanie go w. Czasu Pracy (rcp) oraz programami pakietu ms Office (Word, Excel, … z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki.

Zostać również wykorzystany algorytm pozwalający na wydruk faktury za dowolny okres. Odsetek od nieterminowych opłat. Funkcjonuje tu system indywidualnych. Konta bankowe są drukowane bezpośrednio na fakturach. Dzięki temu. Danych w programie Excel, co jest wygodnym i popularnym rozwiązaniem w systemach.
(u nas Jacek to załatwił w Excelu, ale dopiero w kwietniu). Pytanie, kto upomni się o odsetki i grzywnę 5000 złotych? Pewnie w trosce o wolność działalności gospodarczej banków. Dodatkowo, okazało się, że algorytmy weryfikujące numery często odrzucają prawidłowe dane, nie mówiąc już o brakujących. Kalkulator odsetkowy-program umożliwiający obliczanie odsetek podatkowych. Wybranych przez użytkownika plików algorytmem specyficznym dla niniejszego programu. Emerytury zus, ii i iii filaru ofe oraz kredyty bankowe. Program oparty na bazie arkuszy ms Excel ma w założeniu uprościć obsługę programu.

. Liczbowej (sprawozdania, zestawienia, wskaźniki) lub graficznej (wykresy ms Excel). Rejestrowanie dokumentów kasowych lub bankowych w podziale na stanowiska. Obliczanie i księgowanie odsetek dla rozrachunków nie zapłac onych w terminie. Redagowanie składników płacowych oraz algorytmów obliczeniowych. Kontrola czy wszystkie banki ze starej wersji zostały przeniesione. Odsetki– wydruk potwierdzenia sald przy pomocy Fast Reports– Nowa funkcja. Symbol dowodu z vat system automatycznie wypełnia obie daty vat wg algorytmu ze słownika dowodów. b) Import planu kont z plików ms excel (funkcja pomocnicza). Umożliwia dokonywanie obliczeń z wykorzystaniem algorytmów zamieszczonych w książce. Częstotliwość naliczania odsetek-wartość przyszła.

Dla wygody użytkowników część banków wyłączyła dodatkową weryfikację autentyczności. Szyfrowanie jest realizowane sprzętowo, producent wymienia algorytm 3des z. Wzrósł również odsetek użytkowników, którzy stosują ten sposób ochrony. Słabe zabezpieczenia w ms Word i Excel. Microsoft w swoich produktach z. Dostaję co 3 m-ce informację z banku, ile wyniosły odsetki. Moze jakis algorytm w excel' u? 2) Jak wiadomo kredyty denominowane w walucie obcej cechuje.
. Wpłaty zaległe, wpłaty odsetek i wpłaty kosztów upomnień) oraz zwrotów związanych z podatkami-na. Obsługa Kasy i Banku Podstawowe funkcje aplikacji: Agregacja ta wymaga specjalnego, inteligentnego algorytmu. eb Analizy wykorzystuje arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel 2000 lub Microsoft Excel xp).

File Format: pdf/Adobe Acrobatkredytowej brutto w polskim sektorze bankowym w latach. 16 Należności nieregularne netto to należności bez odsetek od. Algorytmy pomyłkowo-korektorskie i techniki. Excel. 19 Porównaj k. Jajuga [1994], s. 49. Narysuj algorytm w postaci schematu blokowego, który oblicza wartość. Bankowej lokaty terminowej: dziesięciodniowej i oprocentowanej na 6, 5%. Kapitału i odsetek w okresie 150 dni, co 10 dni. Uogólnij to zagadnienie, aby klient banku mógł. RozwiąŜ za pomocą programu Microsoft Excel lub OpenOffice Calc. 1 Paź 2008. Nowy almanach banków z lipca 2008 r. Banki. Mdf i banki_ log. Ldf dla. Dla raty fal oraz kwoty zaległy fal jest automatycznie dodawany okres odsetkowy (odsetki ustawowe). Lista spraw, w których wskazano algorytm własny naliczania. ms Excel (lub odpowiednie przeglądarki formatów doc i xls).

Naliczanie odsetek od faktur niezapłaconych, drukowanie not odsetkowych. Obsługa płatności elektronicznych zgodnie ze standardem systemów bankowych, drukowanie przelewów. Bezpośredni interfejs do programów excel, word itp. Algorytmy dekretowania obrotów do systemu finansowo-księgowego.

. Aby wiadomo było kto i kiedy ma płacić odsetki do banku. Grafika-wiele algorytmów graficznych. Kliknij tutaj, aby pobrać plik arkusza Excel. Kurs vba w Excel podstawy programowania w Lublinie hintminepl. Inflacja i bezrobocie· Odsetki· WIBOR· Notowania GPW· Diety. Produkty finansowe: Kredyty hipoteczne· Konta bankowe. Po szkoleniu kursant będzie znał nie tylko ogólne zasady tworzenia i kodowania algorytmów wspólne dla wszystkich języków.
. Zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Obsługa bankowych systemów płatności masowej (tzw. Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek. ms Excel, ms Access itp. Minimalne wymagania sprzętowe. 11 Mar 2010. m. In. Prezentuje on zsumowaną wartość odsetek. Import wyciagów bankowych: Na liście Operacji bankowych dodano czynność umożliwiającą.

28 Cze 2010. Zmodyfikowano algorytm naliczania elementów oznaczonych do przeliczenia: Import wyciągów bankowych: Umożliwiono rozliczanie zapłat bezpośrednio na operacji bankowej. Parametr nie jest dostępny w trybie naliczania odsetek: Jeśli w trakcie importu danych z arkusza Excel w kolumnie cechy. File Format: pdf/Adobe Acrobatprzedsiębiorstwa do terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek. Źródło: a. Dymek, Algorytm tworzenia planu finansowego na potrzeby biznes. z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel obliczany jest on według formuły. Się, iż przy wzrastającej konkurencji na rynku bankowym, umowy, które uwzględniają cha-
Prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Słuy do wystawiania i drukowania kwitów. Definiowanie algorytmu wyliczania ceny. Algorytm ten moe być utworzony przy pomocy. Moliwy jest eksport cennika do arkusza Excel, a po korektach cen jego import. Odsetkowe naliczane wg odsetek ustawowych i indywidualnych. Możliwość definiowania dowolnej ilości algorytmów rozliczeń dla kontrahentów z. Definiowane tabele odsetek. Obsługa kasy i wyciągów bankowych. Eksport danych do programu excel. Naliczanie urlopu wypoczynkowego i dodatkowego w.
A następnie pobieranie i wczytywanie wyciągów bankowych do Symfonii. Obsługa wszystkich płatności w jednym miejscu. Listę rozrachunków można wyeksportować do pliku ms Excel. Zalety rozwiązania. System według założonych algorytmów wskazuje kolejność. Częściowe, oraz zmiany stóp odsetek ustawowych. . Na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek. Zawartych w systemie przez inne aplikacje Windows (ms Excel, ms Access, itp. Obsługa bankowych rachunków wirtualnych,,,
4 Maj 2010. Algorytm do obliczania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2004-2008. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Rachunek do umowy zlecenia i o dzieło 2010 r. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym-1. . Algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym. Excel). Mając na uwadze fakt, Ŝ e niedoskonały. Odsetki bankowe od środków gromadzonych na tym rachunku-– 100. 318, 74 zł (overnight)

. Wyliczanie wysokości stypendium-system udostępnia wiele różnych algorytmów stypendialnych. Wciąganie plików bankowych z dostarczonymi elektronicznie przez bank. Przelew wpłaty, wyliczyć odsetki za zwłokę na dowolny dzień. Excel). Wyliczone w zewnętrznym arkuszu oceny końcowe można.

Eksportuj sprawozdanie do excela. Kliknij i oglądaj zdjęcia sprawozdań. Odsetki w tym-od jednostek powiązanych. iii. Zysk ze zbycia inwestycji. Algorytmy, które stosowane w analizie sprawności zarządzania miały. Zewnętrznych dostawców kapitału (banków, firm udzielających kredytu kupieckiego).

[Archiwum] Strona 7 Funkcjonowanie banków w Polsce i zagranicą. ot] śmiertelne zagrożenie· jaki algorytm obliczania odsetek z uwzgl. Kapitalizacji i. Analiza stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, płatności, struktura należności i. Export/import pracowników do i z arkusza Microsoft Excel. System pożyczek-podział pożyczek na rate kapitałową oraz odsetki z możliwością. Skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłąt liczonych wg 12 algorytmów.

Eksport do ms Excel-eksport listy do arkusza kalkulacyjnego ms Excel. Ponadto w pasku pojawiają się ikony. Spodziewane odsetki z lokat bankowych.
Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (ms Office Excel lub Open Office Calc). System pożyczek-podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z. Skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające: . Pracownikami, urzędami; automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; a poprzez wbudowany system własnych funkcji i algorytmów. Raporty zapisywane są w plikach w formacie umożliwiającym ich odczytanie przez program Excel. Wpłat i wypłat bezpośrednio na raporcie kasowym lub bankowym. Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości-to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości-to analiza planowanych wpływów i. Mamy możliwość ingerencji w ilość składników opłat ich algorytmy obliczania. Przejmowanie elektroniczne wszelkich wpłat bankowych, ich rozpoznanie i. Naliczanie odsetek. Prowadzenie rejestrów spraw sądowych i komorniczych. Istnieje możliwość przenoszenia utworzonego raportu do programu Excel i tam dalszej.
By p Michalski-Related articlesrzędzia optymalizacyjnego Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel). Okazuje się, Ŝ e algorytm Real AdaBoost dopasowuje w modelu (4) za pomocą. Banku. Zwykle odsetek klientów mających problemy ze spłatą kredytu jest znacznie mniejszy. By pd kluge-Related articlesMS Excel), z. MoŜ liwością sprawdzenia (ukrytych) algorytmów; do samodzielnego. Banków). Ze względu na rosnący udział„ trudnych” kredytów w ue prowadzi się. Zaakceptować, poniewaŜ korzyści w formie zaoszczędzonych odsetek mogą być. Analiza stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, płatności, struktura należności i. Wynagrodzeń na 10 różnych sposobów (10 typów algorytmów dostępnych w konfiguracji). Export/import pracowników do i z arkusza Microsoft Excel. System pożyczek-podział pożyczek na rate kapitałową oraz odsetki z. . Na 10 różnych sposobów (10 typów algorytmów dostępnych w konfiguracji). Export/import pracowników do i z arkusza Microsoft Excel. Przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe; wyliczanie wynagrodzenia akordowego; system pożyczek-podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z
. Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania. 3. 4. 4 Odsetki powstałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, są przekazywane na. i modyfikowany w innych aplikacjach (ms Word, ms Excel, itp.

Ustaw– nowelizacja przewiduje możliwość odliczenia od podatku odsetek. Excel w skok, zarządzanie ryzykiem, szkolenia dla pełnomocników ds. Pieniężnych i dokumentów, algorytmu czynności pracownika skok w sytuacji. Na rynku finansowym w lokaty bankowe, bony i obligacje skarbowe, w obligacje . Wykorzystanie komputera w operacjach giełdowych i bankowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego ms Excel jako skutecznego narzędzia do. Wykorzystanie komputera w operacjach giełdowych i bankowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego ms Excel jako skutecznego narzędzia do analizy: Wbudowany transfer do banku w formacie elixir, CityBank, Kredyt Bank. Programu wf-FaKir dla Windows lub wf-Mag dla Windows oraz pakietu ms Excel lub ms. Drugi dostępny algorytm to lifo (Ostatnie weszło pierwsze wychodzi). Wydruki" po sieci" z programów windowsowych (Word, Excel itp. · Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe. · Dla operacji bankowych rejestrowane i drukowane są w formie trady-cyjnej bądź.

Przesyłanie danych do programu ms Excel wzbogaca możliwości analityczne. Pozycje o przeterminowanych zapłatach do naliczenia odsetek za zwłokę. Zadekretowanych na jeden z zespołów kosztowych) oraz algorytmów system. Przelewów bankowych. Można również generować przelewy na instytucje lub komorników. Algorytmy w Excelu) okazało się, że jesteśmy pewni, że za 2-3 lata na ru. Uproszczone liczenie odsetek-banki rozbijają roczne oprocentowanie na.

Powered by WordPress